Příloha

Výsledky dotazníkového šetření hráčů P. Janečka (2002)

Zdá se, že autor výsledky ankety považuje za platné pro celou populaci, ovšem z metodologického ani faktického hlediska to nelze, protože odpovědělo jen 100 respondentů (příliš málo pro hromadná data), šíření dotazníku (vyvěšením na internetu, v klubech a obchodech) lze jen stěží považovat za metodologicky dostatečně náhodné, a navíc nejmladší respondent měl 16 let, přičemž počátkem 90. let byly semeništěm hráčů základní školy, a lze předpokládat, že to přinejmenším do jisté míry trvá – pak ale opomenul celou jednu část hráčské populace. Přesto anketa přináší cenná data, bude-li s nimi patřičně nakládáno. Uvádím pouze počty ne pod 10%, tzn. 10 a více respondentů (až na výjimky). Součet procent u odpovědí může dát někdy víc než 100%, protože respondent zpravidla volil 1 až 3 odpovědi.

Demografické ukazatele

Socioprofesní ukazatele

Preference konkrétních her v ČR

Hráči – složení herní skupiny

Povaha vlastní herní aktivity

Většina hráčů hraje pravidelně v uzavřené skupině v určený čas.

Další charakteristiky

WebZdarma.cz