Příloha

Dotazník pro šetření hráčů P. Janečka (2002)

Dotazník pro hráče RPG her (her na hrdiny)

Návod k vyplnění: Zaškrtněte jednu až tři (1–3) z nabízených odpovědí, která se Vám zdá nejvíce vyhovující. Nevyhovuje-li Vám žádná z nabízených odpovědí, napište vlastní do poslední z nabízených kolonek. U některých otázek (kruhová políčka) označte pouze jednu, nejvhodnější odpověď.

 1. Jaký typ, žánr RPG her máte nejraději:
  • fantasy
  • horror
  • sci-fi/cyberpunk
  • jiný (napište jaký)
 2. Jakou konkrétní RPG hru hrajete nyní nejčastěji:
  • Dračí doupě
  • AD&D
  • Vampire
  • Werewolf
  • GURPS
  • Shadowrun
  • Call of Cthulhu
  • jinou (napište jakou)
 3. Jaké jsou podle Vás asi největší klady této hry?
  • je psaná česky
  • má nejlepší pravidla
  • je nejlépe zásobená moduly, dodatky
  • má nejlepší herní svět
  • jiný důvod (napište jaký)
 4. Jakým způsobem jste se o této hře poprvé dozvěděl?
  • od spolužáků/kolegů
  • od přátel
  • četl jsem na ní recenzi
  • objevil jsem ji sám v obchodě
  • viděl jsem na ní reklamu
  • jiným způsobem (napište jakým)
 5. Jaká jsou pravidla této Vaší hry?
  • realistická
  • rychlá, nejsnáze hratelná
  • detailně propracovaná, popisující každou situaci
  • variabilní, mohou se snadno aplikovat
  • jiná (napište jaká)
 6. Jaká část pravidel Vám u Vaší hry vyhovuje?
  • boj, soubojový systém
  • kouzla, systém magie
  • předměty, vybavení
  • povolání, rasy postav
  • vylepšování, dovednosti postav
  • něco jiného (napište co)
 7. Co se Vám líbí na světě, pozadí této hry?
  • bestiář
  • podobnost s literaturou žánru
  • detailní propracovanost
  • podobnost s reálným světem
  • něco jiného (napište co)
 8. Jak dlouho již tedy hrajete RPG hry?
  • několik týdnů
  • méně než rok
  • 1-2 roky
  • 3-4 roky
  • 5 let a déle
 9. Kolik jste za tu dobu vystřídal her (herních systémů) ?
  • hraji pořád tu samou
  • 2
  • 3
  • více než 3 (napište prosím kolik)
 10. Kolik jste za tuto dobu asi vystřídal herních skupin?
  • hraji pořád s těmi samými lidmi
  • 2
  • 3
  • více než 3 (napište prosím kolik)
 11. Jak často hrajete nyní RPG hry?
  • více než 1x týdně
  • 1x týdně
  • 1x za 14 dní
  • 1x za měsíc
  • 1x za 2 měsíce
  • méně často
 12. Kde hrajete RPG hry nyní nejčastěji?
  • v bytě GM/PJ
  • v bytě jednoho z hráčů
  • na chatě/chalupě
  • v restauraci
  • na veřejném místě k tomu určeném (klub, obchod)
  • na soukromém místě k tomu určeném (zvláštní klubovna)
 13. V jaký den hrajete asi nejčastěji?
  • všední den
  • víkend
  • o prázdninách/dovolené
  • na konkrétním dni nezáleží
 14. V jakou denní dobu hrajete nejčastěji?
  • dopoledne (do 12.00)
  • odpoledne (mezi 12 a 18 hodinou)
  • večer (mezi 18 a 22 hodinou)
  • v noci (od 22 hodiny)
  • celý den
 15. Jak dlouho asi trvá průměrná hra?
  • méně než 2 hodiny
  • 2 - 3 hodiny
  • 3 - 5 hodin
  • více než 5 hodin
 16. S kým hrajete nyní RPG?
  • s přáteli z dětství
  • se spolužáky ze ZŠ
  • se spolužáky ze SŠ
  • se spolužáky z VŠ
  • s kolegy v zaměstnání
  • s lidmi, s kterými jsem se seznámil díky těmto hrám
  • s lidmi, s kterými jsem se seznámil díky jiným aktivitám (uveďte jakým)
 17. Jak často se vídáte s ostatními hráči (jindy než při hraní RPG her)?
  • často
  • jen ve škole, zaměstnání
  • nepříliš často
  • vůbec
 18. Jak získáváte materiály k hraní těchto her?
  • kupuji si je
  • stahuji si je z internetu
  • půjčuji si je od přátel
  • vymýšlím si je
 19. Hrajete i jiné typy her?
  • počítačové hry
  • deskové hry (Talisman)
  • karetní hry (Magic)
  • LARP (Hry naživo)
  • strategické hry (Warhammer)
 20. Jak často hrajete tyto hry v poměru s RPG hrami?
  • méně často
  • asi tak stejně často
  • častěji
 21. Čtete i literaturu související s tematikou Vaší hry (tj. fantasy, horror, sci-fi..)?
  • často
  • občas
  • vůbec
 22. Vaše další koníčky
 23. Co Vás nejvíce baví při hraní RPG her?
  • boj
  • konverzace s postavami hráčů
  • konverzace s cizími postavami
  • jiné dobrodružné akce
  • něco jiného (napište co)
 24. Jste častěji v roli PJ (GM), nebo hráče?
  • vždy hráč
  • častěji hráč
  • častěji GM
  • vždy GM
 25. Z jakého důvodu (ať už jste odpověděl jakkoliv)
  • baví mne to víc
  • časové důvody (mám málo času na to být GM či naopak)
  • nutí mne k tomu ostatní
  • jiné důvody (napište jaké)
 26. Kolik jste již měl postav při hraní této hry?
  • jen jednu
  • několik (2-5)
  • více než 5
  • více než 10
  • více než 20
 27. Byla Vaše postava někdy zabita?
  • ano, PJ/GM
  • ano, jinou postavou
  • několikrát, různými způsoby
  • ne
 28. Upravujete sám nebo s ostatními hráči hru, kterou hrajete? Pokud ano, tak z jakého důvodu?
  • neupravuji
  • nevyhovují mi pravidla
  • nevyhovuje mi svět/ pozadí
  • z jiného důvodu (napište proč)
 29. Tyto úpravy byste označil za:
  • dílčí
  • velké
  • radikální
 30. Vytvořil jste si někdy sám nebo s ostatními svůj vlastní RPG systém?
  • ano
  • ne
 31. Váš věk:
 32. Vaše pohlaví:
  • muž
  • žena
 33. Vaše vzdělání:
  • SOU
  • VOŠ, nástavba
  • SŠ s maturitou
  • gymnázium
  • VŠ (specifikujte)
 34. Vaše současné zaměstnání:
  • žák ZŠ
  • učeň SOU
  • student SŠ s maturitou
  • student gymnázia
  • student VOŠ/nástavby
  • student VŠ (specifikujte)
  • zaměstnanec (specifikujte)
  • jiné (specifikujte)
 35. Vzdělání otce:
  • SOU
  • VOŠ, nástavba
  • SŠ s maturitou
  • gymnázium
 36. Vzdělání matky:
  • SOU
  • VOŠ, nástavba
  • SŠ s maturitou
  • gymnázium
 37. Povolání otce:
 38. Povolání matky:
 39. Vaše bydliště:
  • Praha
  • Brno
  • Ostrava
  • Jiné (specifikujte)
 40. Na závěr můžete připojit upřesnění ke kterékoli otázce, návrh, kritiku či nějaký vzkaz, zkrátka cokoli vás napadne:
WebZdarma.cz